Маданият

Маданият

Ишкананын негизги баалуулуктары

Жеңиштүү кырдаалды ойноого үлгүнүн оң бүтүндүгү

Өнүгүү стратегиясы

Кардарларды социалдык өнүгүүгө арнап, аларды жеңип чыгыңыз

Команданын концепциясы

Тынчтыкты түшүнүү менен тобокелчиликти бөлүшүү ишенимин жүктөө максатында

Талант идеясы

Адамдын өзүнүн позициясына жана адамдарына ылайыкташуусу

Маркетинг түшүнүгү

Колдонуучунун ишкананын кадыр-баркын жеңип алуусу үчүн баасын түзүңүз

Инновациялык идея

Чыгармачыл инновация

Коопсуздук концепциясы

Персоналдын өндүрүшүнүн коопсуздугу үчүн кам көрүү